Tuesday, 21 April 2009

Onbewust (On)wetend


Ik lees een boek over blijheid: "Stumbling on Happiness" van Daniel Gilbert, heel leuk boek, over hoe je geest je regelmatig voor het lapje houdt en hoe je denkt gelukkig te worden van dingen waar je eigenlijk helemaal niet blij van wordt.

Hierin wordt onder meer een stukje geschreven over een onderzoek uit 1977, waarin mensen in twee groepen zijn verdeeld. De ene groep krijgt vragen voorgelegd, die ze moeten beoordelen op de moeilijkheidsgraad. De andere groep krijgt dezelfde vragen voorgelegd, alleen nu met het antwoord erbij. Ook zij moeten de vragen beoordelen op hun moeilijkheid. Het blijkt dus dat degenen die het antwoord erbij hebben, de vragen supermakkelijk vinden, en de antwoorden echt wel geweten hadden. De groep zonder de antwoorden vond dezelfde vragen echt wel moeilijk.

Dit wil dus zeggen, dat wanneer je eenmaal iets weet, of meegemaakt hebt, je je in feite onmogelijk weer kan verplaatsen in de persoon en wereld die je was vòòr die tijd. Onze ervaringen en kennis kleuren direct de lens waardoor we de wereld bekijken, waarmee we ons verleden bekijken, ons heden en onze toekomst.

Ik vind het grappig om zelf te zien ook, hoe ik een zelfde boek of film, of cursus of standpunt, jaren later nogmaals bekijk door een nieuwe lens, met nieuwe invalshoeken en nieuwe kennis. Het heeft dan weer nieuwe betekenis of het heeft dan pas betekenis. Zo, is er nog een reden om je lens af en toe te verwisselen.

Tuesday, 14 April 2009

Zelfpromotie

Ik las vandaag een artikel van Hubert Rampersad op Ikki.nl, over succesvol zijn op basis van je authentieke personal brand. Ik kan mij hier helemaal in vinden. Hierin werd nogmaals aangehaald, en ik wil dit ook benadrukken, dat Personal Branding niet verward moet worden met Self-marketing en Zelfpromotie. De term personal branding heeft toch vaak die lading, als je er naar vraagt bij mensen. Het roept weerstand op, omdat het juist een beeld geeft van een oppervlakkige maar gekwiekste verkoopstrategie van je eigen ego. Het tegenovergestelde is waar. Vroeg of laat zul je met een oppervlakkige aanpak ofwel door de mand vallen, ofwel erachter komen dat je er niet blij van wordt, dat het verkrijgen van de dingen die je er wel mee wint, geen voldoening schenken op de lange termijn.

Personal branding gaat niet alleen om een rijke binnenkant, maar ook om het beeld wat je bij anderen weet op te roepen. Waar denkt men aan, wat ziet men voor zich, wat voelt men, welke associaties en ideeën komen er omhoog, wanneer men aan jou denkt? Met het vormen van een personal brand kun je dit beeld, en de duurzaamheid ervan, beïnvloeden.

Monday, 13 April 2009

Wat is jouw Wow-Factor?

Ga naar Wie o Wie en ontdek het! Wie o wie noemt dit de ´ego-search', kijken wat er over jezelf te vinden is op het internet. Maar ook vanuit andere disciplines is het handig om in 1 overzicht samengevat te kunnen zien wat er allemaal te vinden is over iemand.

Helemaal handig is, dat wanneer je jezelf daar inlogt, je kan regelen welke info wel en niet zichtbaar is, en welke prioriteit krijgt, bijvoorbeeld je linked in profiel. Het is wel geen google, maar toch.

Tuesday, 7 April 2009

Are you digitally distinct?


Internet, sociale netwerken, google, je online identiteit, er wordt veel over geschreven, en is een hot item op dit moment. Er kan, voor het bouwen aan je eigen eerste indruk aan anderen, nog veel meer gebruik gemaakt worden van het feit dat praktisch iedereen online zit, en informatie zoekt en verspreid via deze weg.

Recruiters, of zelf personeelsfunctionarissen of opdrachtgevers, zullen wanneer ze mogelijk zaken met jou gaan doen - een onbekende in feite - je waarschijnlijk even digitaal proberen te screenen. Welk vlees hebben wij hier in de kuip? De naam wordt ingetikt op google, om op zijn minst te proberen het linkedin of hyves profiel te vinden, en wat er zoal komt bovendrijven. Een collega zei eens dat hij zijn hyve profiel maar afgeschermd had, omdat het zo'n eenzijdig beeld gaf van hem. Niet volledig, misschien wel zelfs een verkeerde eerste indruk.

Het kan vervelend zijn wanneer je mogelijk toekomstige baas of samenwerkingspartner op de eerste pagina foute dingen van je tegenkomt die je ooit geschreven hebt, die gefilmd zijn, of die over je geroepen zijn. Het is niet direct vervelend, maar ook niet perse positief wanneer er eigenlijk niets te vinden is, verbonden aan jouw naam. Hoe kan je er nou voor zorgen dat de eerste pagina na het intikken van je naam iets oplevert wat je daar wil hebben staan?

Deze gedachtegang is op zich al een mooie oefening in het verstevigen van je personal brand.

- welke onderwerpen of sites moeten bovenaanstaan als jouw naam ingetypt word?
- waar wil je dat mensen je mee gaan associeren?
- waar ben je trots op? Dus, welke onderwerpen komen op de eerste pagina?
- waar wil je voor gevraagd worden? Dus, bij het intypen van welke woorden, komt jouw naam of profiel ook voorbij?
- welke eerste indruk wil je achterlaten?