Thursday, 15 April 2010

Personal Branding als buffer tegen mentale stoornissen

Ik heb vanaf het moment dat ik in aanraking kwam met het concept personal branding geweten dat er meer in zat dan een loopbaaninstrument of self-marketing tool. En hoe langer ik met het idee leef, hoe meer ik ervan overtuigd raak, dat het een mogelijke echte buffer biedt voor mentale onvrede zoals depressie- en / of angstklachten, en misschien kan het zelfs bijdragen aan de oplossing ervan.

Er is ook een theorie waarmee ik dit kan illustreren. Volgens het boek ‘this is your wakeupcall’ (Cees Harmsen en Rolf Rosenmöller), wat ik een super-inleiding vind in het personal branding, creëer je je eigen beste versie langs 4 stations. Het is gericht op hoe je tegen jezelf in relatie tot je loopbaan aankijkt, maar biedt meer dan dat, als je het buiten je professionele leven ook toepast. Naast dat ik het een te gek boek vind, leent het zelfbeeldenmodel zich uitstekend voor waar ik op doel. Ik combineer het beeldenschema met de ‘self-discrepancytheory’ van Higgins (1987).

Deze theorie stelt dat elke persoon meerdere mentale representaties van de zelf heeft, en dat een discrepantie tussen deze verschillende representaties emotionele consequenties heeft. De drie grote categorien representaties zijn: ‘ought self’ (zoals je zou horen te zijn), ‘actual self’ (zoals je echt bent) en ‘ideal self’ (zoals je graag zou willen zijn).

Hieronder beschrijf ik de stations uit het boek ‘this is your wakeupcall’ en koppel ik ze aan de mentale representaties of zelfbeelden van Higgins.

1. Het eerste station: normbeeld. Je stelt dit vast door te inventariseren hoe je momenteel binnen je werk – maar dit kun je breder zien, in je hele leven! - invulling geeft aan alle gestelde verwachtingen. De wijze waarop je invulling geeft aan de verwachtingen over je gedrag, is bepalend voor de verandering die je wilt en kunt maken in je (professionele) leven. Ik kan niet anders zeggen dat dit treffend overeen komt met de ‘ought self’.

2. Het tweede station: je testbeeld, een heldere inventarisatie van waar je nu staat Wie ben je als privé-persoon? Wat heb je te bieden in je professionele rol? Ken je ware sterktes en maak je er voldoende gebruik van? Kortom: stilstaan en de balans opmaken door zelfanalyse en aan de hand van een persoonlijke/professionele audit. (The actual self)

3. Het derde station: het ideaalbeeld. Gewapend met de inventarisatie van het testbeeld, stel je je ambities en wensen samen. Hier is het devies: durf te dromen! Stel jezelf de vraag wat je werkelijk drijft in je werk, wat je altijd zou willen blijven doen. Laat je niet remmen door allerlei praktische bezwaren en creëer op de tekentafel je meest sterke versie. (the Ideal self)

4. De vierde stap en laatste stap is de meest concrete: je toonbeeld in de wereld zetten. Hou nu op met nadenken, nog meer theorieën lezen, en filosoferen, kom uit je luie stoel en ga wat doen. Wat ga je verwezenlijken binnen je professionele context- maar ook binnen je hele leven? Hoe creeer jij je beste versie en ga je je beste leven leven? Dit is wat mij betreft de ontbrekende schakel in het kijken naar een oplossing – en in het algemeen een ‘state of mind’ die beschermt tegen zelfdestructieve denkpatronen en gemoedstoestanden.

Dus:
Je normbeeld - the ought self
Je testbeeld - the actual self
Je ideaalbeeld - the ideal self
Je toonbeeld - the solution! Hier draait het om, wat kun je er aan doen!

Dan is er ook nog een verschil tussen de actual, ought en ideal self vanuit jezelf, of juist vanuit anderen gezien. De discrepantie tussen de verschillende beelden veroorzaken depressie, schaamte angst, en dit soort dysfunctionele en zelfdestructieve emotionele reacties die niets bijdragen aan het verbeteren van je situatie. Als je personal branding grondig aanpakt, dan gaat dit van binnen uit, maar ook naar buiten toe. Je communiceert je echte, authentieke ik. De actual, ought en ideal self waargenomen vanuit jezelf en vanuit anderen komen daarmee steeds dichter bij elkaar te liggen, totdat er geen discrepantie meer is. Zolang je actief bent met je toonbeeld en altijd probeert om vanuit authenticiteit de mentale representaties van de zelf te integreren tot een coherent, stabiel en eigen geheel, blijft de afwijking tussen de onderdelen zo klein mogelijk.

Daar waar toch afwijking is of ontstaat, kan aan gewerkt worden door weer met het toonbeeld bezig te gaan, of deze weer bij te stellen door eerlijk naar de andere delen te kijken, door te werken aan je personal brand. Het regelmatig bezig en bewust zijn van je sterke kanten en alle positieve dingen in je leven is sowieso een buffer tegen rotgevoelens, en geeft je extra mentale weerstand wanneer je zonnetje even zoek is!