Monday, 30 March 2009

Zelf-bevestiging

De ‘self-affirmation theory’ zegt dat je informatie zoekt en opslaat die je zelfbeeld bevestigd. Het is een strategie om bedreigende informatie voor je zelfbeeld buiten te sluiten of geen schade aan te laten richten. In het kader van deze theorie overkwam mij vandaag iets illustrerends. Ik wilde een stukje schrijven over creatief denken. Het is hip, het past in de belevingseconomie, en ik wil ook wel in verband worden gebracht met creatief denken. Het spreekt me gewoon aan. Ik zie mijzelf als een creatief denker. En iedereen, ook ik, wil een positief zelfbeeld in stand houden. Mijn verhaal begint alsvolgt:

Het zogenaamde ‘rechterhersenhelft’ denken wordt als steeds belangrijker genoemd in de economie van tegenwoordig, en in de economie van de toekomst. Creativiteit, intuitie, en gevoel (en ruimtelijk inzicht, maar dit lokt vaak reacties uit), zijn de krachten van het rechterhersenhelft-denken. Feitelijk valt dit te betwisten, maar, mens als we zijn, we willen het graag indelen. Logica, pragmatisch denken en redeneren, de meer ‘mannelijke’ kwaliteiten, behoren toe aan de linker hersenhelft. Men schijnt normaal gesproken een voorkeur te hebben voor een van deze twee denkmanieren. Natuurlijk zijn hier testjes voor in het leven geroepen... ik ben gek op testjes. Hier komt echter de bedreiging: er kwam uit dat ik beide hersenhelften even sterk gebruik ...hierin werd geconcludeerd dat ik vaak voor dilemma’s zou komen te staan omdat ik geen denkwijze kon kiezen, en daarmee besluiteloos zou achterblijven. Omdat ik natuurlijk niet wilt achterblijven met zo’n suf zelfbeeld, en ook niet de creatieve en intuïtieve denker werd genoemd die ik wilde zijn, zocht ik toch nog even verder tot ik iets vond wat me wel aanstond:

“Chaotische mensen met een dominante rechterhersenhelft beschouwen we vaak als creatievelingen. Maar creatieve mensen beschikken vooral over een goede samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft. Ze zijn in staat snel te schakelen tussen beide helften. Ze combineren de fantasie uit de rechterhersenhelft met de analyse uit de linkerhelft. De beste – ook creatieve – prestaties lever je als je beide hersenhelften inschakelt.” (Brand-id).


Dit noem ik nou selectieve waarneming, zelfbevestiging, én creatief omgaan met waarheden.

No comments: