Thursday, 19 March 2009

The League of Extraordinary Gentlemen

Oftewel, zoiets als het genootschap van buitengewone heren (en dames). Het samenstellen van je dreamteam kan een logisch vervolg zijn bij het ontwikkelen en ontvouwen van je personal brand. Dit zou ik graag willen illustreren met het verhaal van the league of extraordinary Gentlemen. Het is oorspronkelijk een strip, maar in 2003 ook verfilmd met Sean Connery in de hoofdrol. De kwaliteit van de film daargelaten, richt ik mij op het verhaal en het idee.

Een onwaarschijnlijke bende helden en antihelden wordt door het ministerie gerekruteerd en samen vormen ze the league. Samen, dienen ze de wereld te redden van haar ondergang. Een aantal terugkerende thema’s in deze film is: onverwachte bondgenoten, onverwachte helden. Sta open en laat je verrassen. Met een open frame of mind zullen veel onverwachte wendingen met leuke effecten op je pad komen.

Net als in vele ander films, denk aan bijvoorbeeld ‘the Fellowship of the Ring’ worden niet voor de hand liggende figuren - sommigen zelfs met een zeker kneuzengehalte - maar wel kleurrijk en met een bepaald uniek talent, bij elkaar gebracht om een bepaald effect teweeg te brengen.


Dit is juist het verassings-element wat dit soort verhalen teweeg-brengt, en wat een prikkelend en inspirerend effect heeft. Afzonderlijk niet zo bijzonder misschien, maar elkaar aanvullend in een team wel. Het geheel is meer dan de som der delen. Dat geldt niet alleen voor het team – op mesoniveau, als je wilt – maar ook individueel, op microniveau. Een bepaalde eigenschap is misschien op zichzelf niet zo bijzonder, maar de unieke mix van je visie, doelen, eigenschappen, passies en talenten, die jij hebt als geheel is wel bijzonder, en buitengewoon.

Wanneer je op voor de hand liggende – geijkte, conventionele – manieren kijkt naar de wereld, is de kans groot is dat je ook verwacht dat je in bepaalde voor de hand liggende eigenschappen uitblinkt. Het ideaalbeeld van jezelf, is misschien wel gevormd door oude verwachtingen en denkbeelden. Ik vind het wel tijd voor een beetje meer plezier, lol, enthousiasme en avontuur!

No comments: