Friday, 26 June 2009

Spraakverwarring

Genante anekdote in de intermediair van mij

No comments: