Tuesday, 23 June 2009

Aan de andere kant

Maar ja, wie er denkt

- vervelend
- saai
- irritant
- nikszeggend
- lelijk

of aanverwante onaardige gedachten, die stuurt denk ik niks terug. Hm.

No comments: