Friday, 1 January 2010

Emoties onder controle?

Ik heb zo al enige tijd een bepaald idee over hoe je wereldbeeld met de daar bijbehorende opvattingen over alles wat je omringt en je gedachten belangrijk zijn bij het kijken naar wat er zit tussen stimulus en respons. Ik betrap mezelf er echter op, dat steeds wanneer ik erg enthousiast ben over een bepaalde kijk op zaken, een beetje eenzijdig ga denken. Ik begin dan selectief waar te nemen en te zoeken naar informatie die de kijk bevestigt. Merkwaardig is dat. Het is een ego-strelend menselijke trek waar je je bewust van kan zijn maar toch intrapt.

Zo nijg ik steeds uit de betreffende inzichten en denkbeelden de conclusie te trekken dat omdat je altijd je repsons kan kiezen, je dus in feite altijd je emoties en reacties onder controle moet kunnen hebben. Het is ook 'volwassen' om je emoties te beheersen of niet? Bespeur ik hier een opvatting? Ik las een (alweer oud) artikel over de RET, NLP en het brein, en hoe eerstgenoemden volgens de auteur tekortschieten. Het is natuurlijk maar net hoe je het bekijkt... Maar toch.

Ja, dacht ik naderhand. Ik krijg schijnbaar toch steeds de indruk (ik zeg helemaal niet dat dit wordt beweerd door iemand) dat het de bedoeling is emoties te voorkomen of beheersen, en dan hebben we het meestal over zogenaamde 'negatieve' emoties (hoor ik daar een opvatting?) als kwaadheid of angst. Dat je met het sturen van je gedachten je emoties beheerst of ombuigt. Ja, dat kan. Ik kies zelf wat ik hier van van vind en hoe ik me voel, denk ik vaak, als ik me laat irriteren, boosmaken, of droef voel. En het werkt ook heel vaak, en het geeft een goed gevoel geen speelbal te zijn van je emoties of gedachten. Maar je kiest niet alles.

Soms ben ik boos, soms ben ik verdrietig, soms moet ik dit ventileren en jank ik gewoon even of gooi ik met een deur of noem ik mijn hond een klotebeest, gewoon omdat hij in de buurt is en me voor de voeten loopt.

Natuurlijk kies ik wel zelf de gedragsmatige respons. Ik kan ipv met de deur gooien ook een kanon afschieten, dat ventileert misschien effectiever maar geeft zo'n rotzooi.

No comments: